Jak se ukrýt v případě nouze?

Jak se ukrýt v případě nouze?

21. 04. 2021, 13:45

Pokud se v blízkosti vašeho bydliště nenachází žádný stálý úkryt nebo stanice metra s ochranným systémem, potřebujete si vytipovat improvizovaný úkryt, v případě potřeby si i nějaký vybudovat. Důležité je si přizpůsobit vhodný suterénní prostor k ukrytí ve vašem domě nebo v okolních objektech. Nacházet by se měli nejlépe úplně nebo alespoň částečně pod úrovní okolního terénu, a to s co nejmenším počtem otvorů.

Můžete využít prostory, které se nachází ve vašem domě, jako např. prádelnu, sušárnu, kočárkárny, chodby nebo sklepní kóje apod. Úkryt se nesmí nacházet v blízkosti skladu hořlavin nebo jiných nebezpečných látek, také jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Na jednu osobu je vhodné mít alespoň 1,5 m2 podlahové plochy.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Povinností každé fyzické osoby je poskytnou na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech, a to podle ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Jde především o účast na budování úkrytu, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Soustřeďte se hlavně na zvýšení plynotěsnosti úkrytu a jeho odolnosti proti zničení, také na úpravu únikových cest, ale také na větrání. Na úpravu úkrytu použijte materiály v okolí – ploty, garáže, hřiště, kůlny a další nepotřebné příčky. Podepřete stropy, utěsněte otvory jako okna, dveře a prostupy, vybavte si úkryt potřebným nábytkem a také nezapomeňte na nářadí, jako je lopata, krompáč, sochor apod. Důležité je také nouzové WC. Překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry apod. Pro více podrobností ohledně úprav s obraťte na místní úřad.

zdroj: fotobanka pixabay.com

Nástup osob je oznamován sirénami – kolísavým tónem – hromadnými sdělovacími prostředky a rozhlasem. Konec ukrývání bude vyhlášen opět sirénami – táhlým tónem – hromadnými sdělovacími prostředky a rozhlasem. Doporučujeme sledovat hromadné sdělovací prostředky, které budou upřesňovat další činnosti a nezbytné informace.

Připravte si také zavazadlo s osobními potřebami na cca 3-5 denní pobyt v úkrytu. Zavazadlo by mělo vážit maximálně 15 kg a mělo by být označené jmenovkou. Dětem dejte do kapsy kartičku se jménem a adresou.

Co si do zavazadla sbalit?

 • ochranná maska, funkční oblečení a obutí, pláštěnku a igelitové sáčky
 • trvanlivé potraviny, láhve s pitnou vodou
 • osobní léky, zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti a psací potřeby
 • spací pytel, zápalky, zapalovač, baterka a tranzistorové rádio

zdroj: fotobanka pixabay.com

Na co nezapomenout? 

 • Před odchodem z bytu zavřete všechna okna, uhaste oheň v kamnech. vypněte všechny elektrické spotřebiče a plyn. Také nezapomeňte zamknout byt.
 • Zkontrolujte, že sousedi ví, že mají opustit byt.
 • Domácí mazlíčci do stálých krytů nemůžou, proto je nechte v bytě a zajistěte jim potravu.
 • Před ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.
 • Po ukrytí vyberte velitele a vypracujte seznam ukrytých osob pro případ zavalení.
 • Zajistěte si poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou další informace.
 • Během pobytu v krytu nebo ochranném systému metra jste povinni se řídit úkrytovým řádem a pokyny velitele nebo pořádkové služby.

Obec může ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ukládat opatření fyzickým a právnickým osobám. Tomu, kdo splnil uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů, popřípadě náhrada škody, za kterou odpovídá stát. Za nesplnění povinnosti může obec uložit pokutu.

zdroj: www.postapo.cz

Příspěvek Jak se ukrýt v případě nouze? pochází z Terčík.cz

Komentáře

Diskuze je prázdná.

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen správně fungovat.  Snažíme se vylepšovat služby i díky analýze informací. Nebojte, vše bedlivě střežíme.